GERDA-indberetning

GeoFysikSamarbejdet har udarbejdet en vejledning med kravspecifikation for indberetning af data til den landsdækkende geofysiske relationsdatabase GERDA.

I vejledningen beskrives i overordnede træk hvilke data-, system-, processerings- og tolkningsparametre, der skal indberettes. Dette skal sikre, at samtlige nødvendige oplysninger for en detaljeret vurdering af datakvaliteten samt tolkningsresultaterne registreres. Desuden har vejledningen til formål at sikre, at alle nødvendige data er til rådighed, hvis man senere måtte ønske at reprocessere og tolke data på ny.

Hent

Indberetning af data til GERDA - Vejledning (pdf)

Nomenklatur

GEUS har udarbejdet en vejledning i nomenklaturen og god skik for indberetning. Læs mere om dette på GEUS hjemmeside - klik her