National TEM-testlokalitet

I foråret 2002 foretog GeoFysikSamarbejdet en test og sammenligning af alle danske Protem 47 TEM-udstyr. Arbejdet blev udført på foranledning af amterne i Danmark. Undersøgelsen er en opfølgning på testen udført i 2001. På denne baggrund er der fastlagt en referencesondering for Testlokalitet Århus. Denne sondering skal danne grundlag for fremtidig kalibrering af TEM sonderinger.

Referencesonderingen er fastlagt for en 40 x 40 m central-loop målekonfiguration. Referencesonderingen indeholder en måleserie for repetitionsfrekvenserne UH (237,5 Hz), VH (62,5 Hz) og HI (25 Hz). Referencesonderingen forudsætter, at der måles i 40 x 40 m central loop konfigurationen, da andre målekonfigurationer resulterer i andre måleserier.

For at kunne kalibrere måleudstyr, som anvender andre målekonfigurationer, skal der foretages en omregning. Omregningen kan foretages i analyse-programmet EMMA. Hvordan denne omregning foretages er beskrevet i rapporten Test og sammenligning af Transient elektromagnetiske måleudstyr i Danmark - TEM Test 2002. Ved download af referencesonderingen medfølger en omregning af referencen til en HMTEM konfiguration.

TEM-Testlokalitet - Aarhus

  • Referencesonderinger for standard TEM40 målekonfiguration og standard HMTEM målekonfiguration.  Download (zip-fil, SiTEM format)
  • Beskrivelsen af Testlokalitet Århus - pdf
  • Refinement of the TEM reference model at Lyngby, 2012 - pdf

Rapporter/Vejledninger

  • Vejledning i kalibrering af Geonics Protem 47 måleinstrument, november 2002 - pdf
  • Test og sammenligning af transient elektromagnetiske måludstyr i Danmark - TEM test 2002  -  pdf
  • Vejledning for udførelse af TEM sonderinger, 2002  -  pdf
  • Validation of the SkyTEM system at the extended TEM test site, 2010. GFS, 2010 - pdf

Reservation af TEM-Testlokalitet

Nedenstående kalender viser evt. reservationer af TEM Testlokaliteten ved Lyngby (Århus). Reservationer af testlokaliteten kan kun foretages hvis man har en bruger. Brugere kan oprettes ved at kontakte HGG på hgg@geo.au.dk . Det er ikke tilladt at anvende teststedet uden for normal arbejdstid (8-17) og i weekender/helligdage. 

Test-sted kalenderen kan tilføjes til outlook ved brug af dette ICAS link