Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Research

rOpen midtvejskonference

Præsentation af de nyeste forskningsresultater og metoder udviklet i forbindelse med projektet

d. 15 November afholdes midtvejskonferencen for rOpen på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg. På mødet vil de nyeste forskningsresultater og metoder udviklet i forbindelse med projektet blive præsenteret.

Programmet for mødet:

09:30-10:00 Kaffe og rundstykker

Introduktion og perspektivering

10:00-10:15 Velkomst og introduktion til rOPEN, Esben Auken, AU-GEO, Projektleder

10:15-10:30 Perspektiv fra Landbrugsstyrelsen, Peter Byrial Dalsgaard, Specialkonsulent

10:30-10:45  Perspektiv fra Miljøstyrelsen, Peter Kaarup, Kontorchef

Resultater fra rOPEN – lidt tekniske foredrag til baggrund

10:45-11:00 Overblik over faglige elementer i rOPEN – hvad laver vi og hvad laver vi ikke, Esben Auken, AU-GEO, Projektleder

11:00-11:25 Nye geofysiske metoder  til kortlægning af undergrunden og dræn (tTEM og tMAG, Esben Auken, AU-GEO

11:25-11:45 Detaljerede billeder af undergrunden uden at bore – eksempler fra rOPEN Anders Vest Christiansen, AU-GEO

11:45-12:15 Forbedret forståelse af kvælstofomsætning i undergrunden, Birgitte Hansen, GEUS

12:15-13:15 Frokost

Resultater fra rOPEN – hvordan modelleres alle elementerne?

13:15-13:35 Modellering af næringstransport i rodzonen, Christen D. Børgesen, AU-AGRO

13:35-14:10 Et samlet modelleringsmiljø til undergrunden – næring og vand, Troels N. Vilhelmsen, AU-GEO

14:10-14:30 Kaffe

Den store sammenhæng

14:30-14:55 Highlights fra Future Cropping med relation til rOPEN, Bo V. Iversen, AU-AGRO

14:55-15:20 Halvvejsresultater fra rOPEN - hvad kan vi nu, og hvad mangler vi?, Anders Vest Christiansen, AU-GEO

15:20-15:50 Perspektivering Irene Wiborg, SEGES og Brian Jacobsen, KU-IFRO