Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rapporter

GFS relaterede rapporter og vejledninger

Guideline and standards for tTEM data collection, processing, and inversion, September 2020 - pdf

Reporting tTEM and SkyTEM data/models to GERDA using Aarhus Workbench, February 2020 - pdf

The tTEM System - System validation and comparison with PACES and ERT, December 2019 - pdf

Kombineret tolkning af GCM-data og SkyTEM-data, May 2019 - pdf

Sharp Model Inversion Setup for inversion of geophysical data - Guidelines and Examples, June 2018 - pdf

Evaluering af effekten af den nye test-stedsmodel for de eksisterende jordbaserede TEM-data og modeller - pdf

NiCA SkyTEM survey report, July 2012 - pdf (331 Mb)

Refinement of the TEM reference model at Lyngby, Update June 2012 - pdf.

Guide lines for updating SkyTEM results with the new refined reference model, 2011 - pdf.

Refinement of the TEM reference model at Lyngby, 2011 - pdf.

SkyTEM survey - Struer 2009, Geophysical Interpretation - pdf.

Validation of the SkyTEM system at the extended TEM test site 2010 - pdf.

SSV-konceptet - baggrund, anvendelse og eksempler, 2009 - pdf.

Note vedrørende "Offentligt EU-udbud af udførelse af opgaver vedrørende Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning"

Inversion af data fra resistivitetslogs, 2008 - pdf.

Spatially Constrained Inversion of SkyTEM data, 2008 - pdf.

Mangelagstolkning af TEM data - test og sammenligninger, 2007- pdf.

Strukturel sårbarhedskortlægning - vurdering af lertykkelse i boringer, 2005 - pdf.

Vejledning i udførelse af PACES målinger, 2005 - pdf.

Lateral sambunden tolkning af transiente elektromagnetiske data, 2004 - pdf.

Processering og tolkning af MEP-data målt med gradient-array-konfigurationer, 2005 - pdf.

Magnetic resonance sounding in county of Northern Jutland - Results and evaluation, 2004 - pdf.

Kombineret LCI-tolkning af MEP og TEM data - Koncept og tolkningsresultater, 2004 - pdf.

Lateralt sambunden tolkning af transiente elektromagnetiske data, 2004 - pdf.

Vejledning og kravspecifikation for MEP-målinger, 2015 - pdf.

Indberetning af data til GERDA, 2003 - pdf.

Anvendelse af TEM-metoden ved geologisk kortlægning, 2003 - pdf.

LCI tolkning af geoelektriske data - verificering af metoden, 2002 - pdf.

Indflydelsen af to- og tredimensionale modstandsfordelinger på den endimensionale tolkning af TEM data, 2002 - pdf.

Test og sammenligning af transient elektromagnetiske instrumenter i Danmark - TEM Test 2002 - pdf.

Retolkning af TEM målinger, 2002 - pdf.

Vejledning i udførelse af TEM målinger, 2002 - pdf.

Vejledning i kalibrering af Geonics Protem 47 måleinstrument, 2002 - pdf.

Testlokalitet Århus, 2001 - pdf.

Undersøgelse af fejl ved transiente målinger udført med Geonics PROTEM 47 måleinstrumentet, 2001 - pdf.