Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

National TEM-testlokalitet

Bemærk: Det er for nuværende ikke tilladt at anvende teststedet

Kontakt GFS  (gfs@geo.au.dk) for mere information.

 

I foråret 2002 foretog GeoFysikSamarbejdet en test og sammenligning af alle danske Protem 47 TEM-udstyr. Arbejdet blev udført på foranledning af amterne i Danmark. Undersøgelsen var en opfølgning på testen udført i 2001. På denne baggrund blev der fastlagt en referencesondering for Testlokalitet Aarhus gyldig for Protem 47 TEM-udstyr i 40x40 central-loop konfiguration.

I 2012 blev der fastlagt en opdateret reference-resistivitetsmodel for teststedet (se "Refinement of the TEM reference model at Lyngby" - pdf). Fremtidige kalibreringer af TEM-udstyr udføres ved at beregne et systemspecifikt forwardrespons for teststedsmodellen.

Reservation af TEM-Testlokalitet

Teststedet kan pt ikke reserveres.

Kontakt GFS (gfs@geo.au.dk) for evt. spørgsmål vedr. anvendelse af teststedet.

Bemærk:

 • Det er ikke tilladt at anvende teststedet uden for normal arbejdstid (8-17) og i weekender/helligdage.
 • Kørsel på markerne er ikke tilladt.
 • Målingerne skal foretages indenfor det 40x40 m afgrænsede areal, med mindre andet er aftalt med GFS. 
 • Brugeren er ansvarlig for evt. skader der ikke omfatter "almindelig god opførsel".

TEM-Testlokalitet - Aarhus

 • Refinement of the TEM reference model at Lyngby, 2012 - pdf
 • Foged, N., E. Auken, A. V. Christiansen, and K. I. Sørensen, 2013, Test site calibration and validation of airborne and ground based TEM systemsGeophysics, 78, 2,E95-E106. pdf
 • Beskrivelsen af Testlokalitet Århus - pdf

Rapporter/Vejledninger

 • Vejledning i kalibrering af Geonics Protem 47 måleinstrument, november 2002 - pdf
 • Test og sammenligning af transient elektromagnetiske måludstyr i Danmark - TEM test 2002  -  pdf
 • Vejledning for udførelse af TEM sonderinger, 2002  -  pdf
 • Validation of the SkyTEM system at the extended TEM test site, 2010. GFS, 2010 - pdf