Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Research

rOpens nyhedsside lanceret

På denne side vil der komme nyheder om projektet rOpen (kortlægning af kvælstoftilbageholdelse i det åbne land).

rOpens side er nu udbygget med flere informationer, herunder denne nyhedsside.

Projekt rOpen (kortlægning af kvælstoftilbageholdelse i det åbne land) er et nyt og spændende samarbejdsprojekt mellem landbrugserhvervet og forskningen, hvor vi har fået mulighed for at opnå bedre viden om kvælstoftilbageholdelse i danske landbrugsjorde.

Med viden fra projektet håber vi, at blive klogere på, hvordan man kan optimere dyrkningspraksis og samtidig vurdere, hvor der er behov for at gøre en indsats for at tilbageholde kvælstof f.eks. ved frivillig placering af miljøtiltag på- og uden for dyrkningsfladen. Projektet er støttet af Innovationsfonden og udføres af bl.a. Aarhus- og Københavns Universiteter, GEUS, Orbicon, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Danske regioner i samarbejde med Sønderjysk landboforening, LMO og SEGES.