Aarhus University Seal

GFS

GeoFysikSamarbejdet (GFS) foretager forskning og udvikling af geofysiske metoder for at understøtte grundvandskortlægningen i Danmark.

GeoFysikSamarbejdet startede som samarbejde mellem de danske amter og Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Samarbejdet blev indledt i oktober 1999 og er udsprunget af den landsdækkende kortlægning af grundvandsressourcen og dens beskyttelse. Med strukturreformen gik GeoFysikSamarbejdet 1. januar 2007 over til at være et samarbejde imellem Aarhus Universitet, Naturstyrelsen og GEUS. Fra 2016 er GFS et samarbejde mellem SVANA og Aarhus Universitet.