Aarhus University Seal

Aarhus Workbench følgegruppen

Formålet med Aarhus Workbench følgegruppen er at komme med forslag til vedligeholdsesopgaver og mindre udviklinger. Dette sker for at forankre programpakken i det daglige arbejde med processering, tolkning og visualisering af geofysiske og geologiske data

Workbench følgegruppen er nedsat i forbindelse med udviklingersaftalerne imellem miljøcentre og rådgivere og Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Der afholdes to ordinære møder om året.

Arbejdsgrundlag for følgegruppen - vedtaget d. 02.01.2008

Aarhus Workbench er et specielt udviklet program, der giver adgang til avanceret processering og tolkning af elektriske og elektromagnetiske data, samt har designerede funktionaliteter til sammenstilling af geofysisk og geologisk information. GIS fladen er central i programmet, og anvendes til visning af en lang række forskellige tematiseringer baseret på udtræk fra GERDA og Jupiter databaserne samt fra ASCII kolonne baserede filer. Aarhus Workbench har yderligere en række importere, der kan omsætte de fleste elektrisk-geofysiske data til GERDA format samt beregne UTM positioner og koter.

I de senere år er Aarhus Workbench blevet rammen for SSV og processering og tolkning af så forskellige datatyper som luftbårne SkyTEM og HEM data samt jordbaseret MEP og PACES data. Derudover kan Aarhus Workbench workspacet linkes til MikeGeoModel. Ydermere er GeoScene3D i høj grad integreret i programmet, og kan opsættes direkte fra Aarhus Workbench.

Aarhus Workbench følgegruppen er en faglig følgegruppe, hvis primære mål er at formulere idéer og konkretisere ønsker til fremtidige vedligeholds- og udviklingsprojekter i Aarhus Workbenchen. Vedligehold og udvikling af Workbenchen sker dels for midler, som stammer fra Workbench-licensindtægter, og dels for midler, som GeoFysikSamarbejdet og Aarhus Universitet stiller til rådighed.

Input fra den faglige følgegruppe vil dels indgå som et væsentligt grundlag for den løbende vedligeholdelse og udbygning baseret på licensindtægterne, og dels fungere som idégrundlag for den udvikling af Workbenchen, som GeoFysikSamarbejdet årligt beslutter.
Følgegruppens medlemmer består af deltagere fra de institutioner og firmaer, der abonnerer på Aarhus Workbenchen. Som udgangspunkt afholdes der ét møde årligt. Møderne indkaldes og ledes af en repræsentant fra Geologisk Institut. Efter behov kan der indkaldes til ekstraordinære møder.