Aarhus University Seal

MEP

Vejledning og kravspecifikation for MEP-målinger

GeoFysikSamarbejdet har udarbejdet en vejledning og kravspecifikation for MEP-målinger. Med vejledningen er der defineret en standard, som skal opfyldes ved kortlægning med MEP-metoden i Danmark.

Vejledning er udarbejdet med henblik på at kvalitetetssikre proceduren for dataindsamlingen og databehandlingen. Vejledningen er opdelt i afsnit, der beskriver måleudstyr, målemetodik, dataprocessering og tolkning. Der er fokuseret på måleudstyr og tolkningssoftware, som pt. anvendes hos de rådgivende ingeniørfirmaer. Herudover stilles der krav til indberetning af MEP data til GERDA, se nedenfor for link til vejledningen i indberetning af data.

Endvidere er der udarbejdet en rapport, der omhandler processering og 1D-tolkning af MEP-data målt med gradient-array-konfigurationer.

Hent

Vejledning og kravspecifikation for MEP-målinger, 2015 - rapport.

Processering og tolkning af MEP-data målt med gradient-array-konfigurationer - rapport