Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TEM - jordbaseret

Vejledning for udførelse af TEM sonderinger

GeoFysikSamarbejdet har udarbejdet en vejledning for udførelse og databehandling af TEM sonderinger. Med vejledningen er der defineret mimumskrav, som skal opfyldes ved kortlægning i Danmark.

Vejledningen indeholder en kravspecifikation for følgende målemetoder:
- Traditionelle 40x40 TEM sonderinger
- Højmoment TEM (HMTEM)
- Kontinuert TEM (PATEM)

Herudover stilles der krav til rutinemæssig kalibrering af TEM-instrumenter jf.
Vejledning i kalibrering af Geonics Protem 47 måleinstrument

Hent

Vejledning for udførelse af TEM sonderinger, 2002 - Rapport